Vyhlášky, zákony a usnesení a zápisy VZ zastupitelstva obce

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velký Karlov
26.6.2015

 OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

 OZV 1/2012 kterou se ruší OZV 2/2010

4.5.2012

OZV č.1/2010 O místních poplatcích

1.1.2011
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního pøedpisu 1.1.2011
 
Obecně závazná vyhláška obce Velký Karlov č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhl. č. 3/2003 o stanovení příspěvku na část. úhradu neinvest. nákladů MŠ  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondů rozvoje bydlení na území obce Velký Karlov  
Obecně závazná vyhláška obce Velký Karlov o místních poplatcích č. 2/2003  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 k územnímu plánu obce Velký Karlov  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 obce Velký Karlov o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Velký Karlov
24.12.2002
Obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002 o vytvoření použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velký Karlov
23.10.2002
Vyhláška obce Velký Karlov č. 1/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách při zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a chodnících  
Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat  
Vyhláška č. 3/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
1.9.1998

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

 
Rok 2014
Rok 2013
 
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
Zápisy VZZO
Rok 2010
Rok 2009
Oznámení
  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • viz stránky SPRÁVCE CENRÁLNÍ ADRESY :  www.centralni-adresa.cz
  • v současné době neprobíha žádné výběrové řízení (13.2.2010).

23. 3. Ivona

Zítra: Gabriel

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Návštěvnost stránek

074513
karlov_footer.png