Rozpočet

Rozpočet 2017

 

Rozpočet roku 2016 

 

 Příjmy  RS v tis.Kč  RU v tis. Kč  Skutečnost
 Daňové příjmy    5 223,80    
 Nedaňové příjmy    2 946,60    
 Kapitálové příjmy         50,00    
  Dotace         76,60    
 Financování    1 368,00    
 Celkem    9 665,00    

 

 Výdaje  RS v tis.Kč  RU v tis. Kč  Skutečnost
 Běžné výdaje    6 206,50    
                z toho      
 -MŠ,kultura,sport,knihovna       234,00    
 -místní hospodářství    3 647,80    
-správa ,OZ    2 088,20    
 -ostatní (úroky,poplatky,daně)       236,50    
 Kapitálové výdaje    3 307,50    
 Financování       151,00    
 Celkem    9 665,00    

Rozpočet roku 2015

Příjmy RS v tis.Kč RU v tis. Kč Skutečnost
Daňové příjmy  5 106,50   5 288,20   5 099,73
Nedaňové příjmy  2 991,20   3 142,50   3 481,93
Kapitálové příjmy     100,00      100,00      409,48
 Dotace       79,30   4 428,50   4 427,93
 Financování     861,00   2 460,50  -1 699,91
Celkem  9 138,00  15 419,70  11 719,16

 

Výdaje  RS v tis.Kč RU v tis.Kč Skutečnost
Běžné výdaje  6 278,00   9 650,00    8 280,04
z toho      
 -MŠ,kultura,sport,knihovna     473,00      628,60       433,39
 -místní hospodářství  3 538,40    6 654,70    5 726,56
 -správa ,OZ  2 032,10    2 040,20    1 895,86
 -ostatní (úroky,poplatky,daně)     234,50       326,50       224,23
Kapitálové výdaje  2 720,00    5 629,70    3 632,37
Financování     140,00       140,00     -193,25
 Celkem  9 138,00  15 419,70  11 719,16

Rozpočet roku 2014

 Příjmy  RS v tis Kč  RU v tis.Kč  Skutečnost
 Daňové příjmy  4 855,00   5 030,60   5 216,67
 Nedaňové příjmy  2 841,80   2 841,80   3 031,22
 Kapitálové příjmy          2,00          2,00          0
 Dotace        78,20   4 598,60   4 597,93
 Financování          0,00      100,50  -4 612,31
 Celkem  7 777,00 12 573,50   8 233,51

 

 Výdaje  RS v tis.Kč  RU v tis Kč  Skutečnost
 Běžné výdaje  5 849,60  10 210,30  6 425,50
 z toho      
 -MŠ,kultura,sport,knihovna     224,20       627,60     446,00
 -místní hospodářství  3 323,90    7 094,10  3 804,42
 -správa ,OZ  2 127,50    2 137,60  1 918,79
 -ostatní (úroky,poplatky,daně)     174,00       351,00     256,29
 Kapitálové výdaje  1 793,40    2 229,00  1 678,18
 Financování     134,00       134,20     129,84
 Celkem

 7 777,00

 12 573,50  8 233,52

Rozpočet roku 2013

 Příjmy  RS v tis.Kč  RU v tis Kč  Skutečnost
 Daňové příjmy  4 233,00  4 324,10  4 849,88
 Nedaňové příjmy  2 341,20  2 529,40  2 697,13
 Kapitálové příjmy       11,00       11,00         2,86
 Dotace  1 817,80  3 155,20  3 154,67
 Financování     113,00  2 460,20  1 117,05
 Celkem  8 516,00  12 479,90  11 821,59

 

 Výdaje  RS v tis.Kč  RU v tis Kč  Skutečnost
 Běžné výdaje  6 567,00   7 689,60  7 047,98
 z toho      
 -kultura,sport,knihovna     101,30     196,00     176,73
 -místní hospodářství  3 983,90  4 905,20  4 471,68
 -správa ,OZ  1 882,60  1 884,00  1 796,66
 -ostatní (úroky,poplatky,daně)     599,20     704,40     602,91
 Kapitálové výdaje  1 820,00  4 661,30  4 647,68
 Financování     129,00      129,00     125,93
 Celkem  8 516,00  12 479,90  11 821,59

Rozpočet roku 2012

Příjmy RS v tis.Kč RU v tis Kč Skutečnost
Daňové příjmy 3 959,00   4 071,10   4 103,15
Nedaňové příjmy 2 122,00   2 207,30   2 402,63
Kapitálové příjmy 21,00        21,00        27,46
Dotace 89,00   4 666,40   4 666,40
Financování 0   2 964,50   1 038,42
Celkem 6 191,00  13 930,30  12 238,06

 

Výdaje RS v tis.Kč RU v tis Kč Skutečnost
Běžné výdaje 5 607,50   6 242,50   5 533,24
-školství 224,00      224,50      202,87
-kultura,sport,knihovna 549,80      584,90        94,75
-místní hospodářství 2 917,80   3 354,70   3 308,72
-správa, OZ 1 848,70   1 853,50   1 755,99
-ostatní (úroky,poplatky,daně) 67,20      224,90      170,91
Kapitálové výdaje 459,50   7 563,80   7 105,37
Financování 124,00      124,00    - 400,55
Celkem 6 191,00  13 930,30  12 238,06

 

Rozpočet roku 2011

Příjmy

RS tis. Kč

RU tis.Kč

Skutečnost

Daňové  příjmy 3 992,50 4 195,40 4 260,50
Nedaňové příjmy 1 904,50 1 904,50 2 393,90
Kapitálové příjmy 0 0 6,50
Dotace 4 388,20 4 909,20 4 908,90
Financování 8 015,30 8 040,80 -2 915,30
Celkem 18 300,50 19 049,90 8 654,50

 

Výdaje RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost
Běžné výdaje 4 549,20 6 074,00 5 521,40
-školství 200,00 229,00 228,90
-kultura,sport,knihovna 152,00 266,80 248,40
-místní hospodářství(silnice,voda,VO,CKodpady...) 2 509,80 3 734,60 3 325,80
-státní správa a samospráva,OZ 1 643,60 1 708,10 1 592,60
-ostatní (úroky,bankovní poplatky,půjčky,daně) 43,80 135,50 125,70
Kapitálové výdaje 10 639,00 9 863,60 20,90
Financování 3 112,30 3 112,30 3 112,20
Celkem 18 300,50 19 049,90 8 654,50

Rozpočet roku 2010

Příjmy RS tis.Kč RU tis.Kč Skutečnost
Daňové příjmy 4 267,50 4 604,30 4 226,20
Nedaňové příjmy 2 198,70 2 770,30 2 895,90
Kapitálové příjmy 1 600,00 1 609,70 1 640,20
Dotace 119,10 665,60 665,40
Financování 37,10 3 972,00 3 768,40
Celkem 8 222,40 13 621,90 13 196,10
Výdaje RS tis.Kč RU tis.Kč Skutečnost
Běžné výdaje 4 534,20 5 402,90 5 051,20
- školství 165,00 204,60 201,30
- kultura, sport, knihovna 111,00 130,80 79,10
- místní hospodářství (silnice, voda, VO, CK, odpady...) 2 543,80 3 084,70 2 803,80
¨- státní správa a samospráva, OZ 1 641,30 1 613,60 1 601,90
- ostatní (úroky, bankovní poplatky, půjčky FRB, daně) 73,10 369,20 365,10
Kapitálové výdaje 2 424,50 6 955,30 6 884,30
Financování 1 263,70 1 263,70 1 260,60
Celkem 8 222,40 13 621,90 13 196,10

Rozpočet roku 2009

Příjmy

RS tis.Kč RU tis.Kč Skutečnost
Daňové příjmy

4 262,50

4 389,20

4 100,50

Nedaňové příjmy

2 098,20

2 098,20

2 283,05

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

Dotace

10,80

553,20

553,08

Financování

33,40

331,30

- 252,32

Celkem

6 404,90

7 371,90

6 684,31

Výdaje

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost
Běžné výdaje

4 220,70

5 134,30 4 858,93
- školství

182,00

186,30 185,68
- kultura. sport , knihovna

90,00

130,90 104,07
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...)

2 250,20

2 707,60 2 520,36
- státní správa a samospráva , OZ

1 611,50

1 891,80 1 864,76
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně)

87,00

217,70 184,06
Kapitálové výdaje

913,60

967,00 554,76
Financování

1 270,60

1 270,60 1 270,62
Celkem

6 404,90

7 371,90 6 684,31

Rozpočet roku 2008

Příjmy

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost

Daňové příjmy

4 710,50

4 929,90

4 451,72

Nedaňové příjmy

1 781,40

1 951,10

2 252,70

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

Dotace

1 671,30

2 100,30

2 100,13

Financování

59,80

153,40

- 423,03

Celkem

8 223,00

9 134,70

8 381,52

Výdaje

RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost

Běžné výdaje

3 789,50

4 485,70

4 028,57

- školství

90,00

154,60

154,41

- kultura. sport , knihovna

143,50

113,30

91,72

- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...)

1 949,30

2 337,60

2 103,05

- státní správa a samospráva , OZ

1 526,50

1 576,80

1 414,66

- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně)

80,20

303,40

264,73

Kapitálové výdaje

3 168,50

3 384,00

3 088,55

Financování

1 265,00

1 265,00

1 264,40

Celkem

8 223,00

9 134,70

8 381,52

Rozpočet roku 2007

Příjmy

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost
Daňové příjmy 3 494,50 3 556,60 3 594,20
Nedaňové příjmy 1 864,00 1 864,00 1 827,10
Kapitálové příjmy 0,00 389,00 1 009,30
Dotace 5 159,90 4 117,90 4 106,50
Financování 1 607,00 1 666,30 824,00
Celkem 12 125,40 11 593,80 11 361,10

Výdaje

RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost
Běžné výdaje 3 527,40 4 260,80 4 086,50
- školství 90,00 96,80 96,80
- kultura. sport , knihovna 120,00 138,80 111,50
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) 1 605,20 2 207,90 2 147,70
- státní správa a samospráva , OZ 1 484,20 1 522,20 1 452,30
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) 228,00 295,10 278,20
Kapitálové výdaje 7 339,00 6 074,00 6 015,80
Financování 1 259,00 1 259,00 1 258,80
Celkem 12 125,40 11 593,80 11 361,10

Rozpočet roku 2006

Příjmy

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost
Daňové příjmy 3 426,50 3 505,50 3 373,90
Nedaňové příjmy 2 085,20 2 255,20 1 919,30
Kapitálové příjmy 531,00 646,00 297,70
Dotace 3 306,40 5 060,70 5 798,70
Financování 2 770,50 2 900,50 1 915,40
Celkem 12 120,60 14 367,90 13 305,00

Výdaje

RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost
Běžné výdaje 4 303,60 4 568 ,40 4 515 ,70
- školství 80,00 96,00 95,90
- kultura. sport , knihovna 145,90 113,20 92,00
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) 2 210,40 2 483,20 2 786,40
- státní správa a samospráva , OZ 1 555,30 1 519,80 1 337,80
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) 312,00 356,20 203,60
Kapitálové výdaje 6 603,00 8 585,50 7 585,00
Financování 1 214,00 1 214,00 1 204,40
Celkem 12 120,60 14 367,90 13 305,00

Rozpočet roku 2005

Příjmy

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost
Daňové příjmy 3 523,50 3 521,50 3 248,60
Nedaňové příjmy 1 410,80 1 721,00 1 731,90
Kapitálové příjmy 77,00 77,00 46,00
Dotace 5,80 3 671,70 3 671,60
Financování 238,7 196,10 -  41,40
Celkem 5 255,80 9 187,30 8 656,70

Výdaje

RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost
Běžné výdaje 4 093,80 4 153,00 3 655,70
- školství 86,00 107,00 107,00
- kultura. sport , knihovna 405,40 106,90 77,70
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) 1.955,20 2 125,10 1 885,00
- státní správa a samospráva , OZ 1.479,70 1 635,00 1 460,00
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,DPH) 167,50 179,00 126,00
Kapitálové výdaje 3,00 3 875,30 3 846,40
Financování 1 159,00 1 159,00 1 154,60
Celkem 5 255,80 9 187,30 8 656,70

 

Rozpočet roku 2004

Příjmy

tis.  Kč

tis.  Kč

Skutečnost

Daňové příjmy

2.203,10

2  261,10

2 282,82
Poplatky (psi, likvidace KO, ze vstupného,.....)

204,50

204,50

185,24

Daň z nemovitosti

590,00

590,00

408,93
Vodné, stočné, pronájem KD

42,00

32,00

24,37
Nájemné bytových prostor, nebytových prostor

55,00

55,00

57,38
Příspěvek na investici - nové přípojky

60,00

60,00

15,00
Příjem z prodeje tepla

1.100,00

1 100,00

1 081,87
Ostatní (příjem z poskyt. služeb,prodej žel. šrot)

26,00

36,00

49,38
Úroky, dotace na výkon st. správy

51,50

51,50

71,07
Splátky občanů FRB - jistina, FRB - úrok

102,40

102,40

106,61

Přijaté dotace   304,00 303,90
Přijaté nekap. příspěvky   53,90 53,90
Celkem

4.434,50

4850,4

4 640,47

 

Výdaje

RS       tis.Kč RU tis.Kč Skutečnost tis. Kč
Materiál, zimní údržba, oprava komunikací

170,00

259,50

188,92

Členský příspěvek, daň za odběr podzemní vody, invest. tran.

68,80

108,50

108,45

Rozšíření splaškové kon., neinvest. transfer Božice, Dyjákovice

481,80

511,60

476,43

Odměna knihovníka, nákup knih, DKP, služby telecom, opravy

33,00

31,40 20,53
Odměna kronikáře, materiál, OSA, Noviny NIVA

28,60

30,20

19,34

Materiál KD, plyn, el. energie, opravy a udržování

43,00

43,00 20,04
Materiál TJ, příspěvek TJ, opravy a udržování - pohostinství

105,00

105,00

55,89

El. energie VO, opravy a udržování, přípojky k CTZ

87,00

71,50

33,07

DSO Hrušovansko, DSO NIVA Božice

25,50

25,50

25,50

Platy zaměstnanců, SP, ZP, DKP, materiál, el. energ.,PHM,..( CK )

1.100,00

1.169,60

1.120,48

Odvoz KO, odvoz popela CK, nebezp. odpad

185,00

201,30

200,57

Platby VPP - náklady obce, SP, ZP

145,70

295,70

230,78

OZ 484,40 484,40 482,15
Volby   64,00 63,33
Platy zaměstnanců, SP, ZP, DKP, materiál, el. energ.,PHM,..

799,40

914,90

832,39

Úroky Sparkasse, FRB,bankovní poplatky, daň z příjmů PO za obec

106,10

166,40

165,95

Poskytnuté půjčky občanům FRB

209,40

209,40

121,40

Celkem

4.072,70

4.691,90

4.165,22

Financování

RS tis. Kč

RU tis. Kč Skutečnost tis.Kč
MD - zapojení části z BÚ před. roku 748,70 952,00 633,64
MD - účetní navýšení úvěru Sparkasse 43,50 43,50 42,20
D - splátky úvěrů SFŽP, SFRB, Sparkasse 1.154,00 1 154,00 1 151,08

 

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Návštěvnost stránek

087513
karlov_footer.png