Místní Knihovna

     

     Místní knihovna ve Velkém Karlově byla zřízena jako organizační složka obce Velký Karlov. Knihovna nemá právní subjektivitu. Sídlem knihovny je budova obecního úřadu Velký Karlov 68. Knihovna je veřejnou univerzální s působností na území obce Velký Karlov.

Stav knihovního fondu k 31.12.2010 -2 741 ks z toho 639 ks naučná literatura a 2 102 ks beletrie a knihy pro mládež. Počet docházejících periodik 2. Přírůstek za rok 2010 32 ks.

Registrováno čtenáři:  celkem 120 z toho do 15 let 12.

Místní knihovna je zapojena do výměného fondu Městské knihovny Znojmo. V roce 2010 bylo vrámci tohoto fondu vypůjčeno cca 350 svazků.

V knihovně je přístupný veřejný internet. Přístup na internet je bezplatný!!

V roce 2011, s přispěním dotace MK, pořídila obec nový počítač včetně tiskárny a rovněž zakoupila knihovní software REKS. Od  začátku října 2011 je  veškerý knihovní fonrd přístupny on -line. Evidence a půjování bude rovněž probíhat elektronicky -více na stránkách knihovny -  www.knihovnavelkykarlov.webk.cz

Provozní doba knihovny:  úterý  od 17 do 19 hodin a sobota do 10 do 12 hodin

Kontakt:  knihovna.karlov@tiscali.cz

 Web:  www.knihovnavelkykarlov.webk.cz

21. 5. Monika

Zítra: Emil

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Návštěvnost stránek

090247
karlov_footer.png