image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Elektronická vývěska > Archív

Archív úřední desky

název dokumentu

vyvěšeno/sejmuto

zhotovitel dokumentu

Mìstský úøad Znojmo- Veøejná vyhláška rozhodnutí è. 3 - strana 1.strana 2. strana 3.

8.1.2006/24.1.2006 Mě.úřad Znojmo
Návrh rozpoètu Mikroregionu Hrušovansko na rok 2006 10.1.2006/26.1.2006 Mikroregion Hrušovansko
Agroturistický areál s krokodýlí farmou Velký Karlov-závěr zjišťovacího řízení 

30.1.2006/15.2.2006

Krajský úřad Jm. kraje

informace o LSPP

25.1.2006/10.2.2006 Mě.Ú Znojmo
Veřejné zasedání OZ 25.1.2006/3.2.2006 obec V.karlov
Návrh rozpoètu na rok 2006 3.2.2006/19.2.2006 obec V.Karlov
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.29

10.2.2006/26.2.2006

Mě.Ú Znojmo
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.29

10.2.2006/26.2.2006

Mě.Ú Znojmo

Závìreèný úèet Mikroregion Hrušovansko 2005 

21.2.2006/9.3.2006 M.R. Hrušovansk
Pøezkum hospodaøení za rok 2005 21.2.2006/9.3.2006 obec V. Karlov
Usnesení OZ 3/2006 24.2.2006/12.3.2006 obec V.Karlov
Svolání veø. zas. OZ.doc 7.3.2006/14.32006 obec Velký Karlov
Oznámení krizového štábu 8.3.2006/15.3.2006 obec Velký Karlov

Oznámení zámìru obce

9.3.2006/24.3.2006 obec Velký Karlov
Veøejné zasedání OZ 17.3.2006/24.3.2006 obec V.Karlov
Oznámení ve smyslu zák.100/2001Sb 17.32006/2.4.2006 obec Velký Karlov
Usnesení OZ4/2006 17.3.2006/2.4.2006 obec V.Karlov
Agroturistický areál s krok. farmou V.Karlov 17.3.2006/2.4.2006 KÚ Jihomor. kraje
Veøejná Vyhláška 20.3.2006/5.4.2006 Zeměměřický úřad
Oznámení 20.3.2006/5.4.2006 Katastrální úřad
Veøejné zasedání OZ 31.3.2006/6.4.2006 obec V.Karlov
Oznámení

21.2.2006/21.5.2006

PF-ČR Znojmo

Oznámení zámìru obce

9.3.2006/24.3.2006 obec Velký Karlov
Poèet èlenù vol. komise 27.3.2006/12.4.2006 obec V. Karlov
Návrh hodnotící zprávy za rok 2005 7.4.2006/23.4.2006 obec V.Karlov
Poèet a sídlo vol. orskù 17.4.2006/ obec Velký Karlov
Oznámení o uložení písemnosti 15.5.2006/31.5.2006 Fin.úřad Hrušovany
Usnesení OZ U-7/2006 15.5.2006/31.5.2006 obec Velký Karlov
O Z N Á M E N Í 17.5.2006/2.6.2006 obec Velký Karlov

Oznámení o uložení písemnosti

25.5.2006/10.6.2006

Fin.úřad Hrušovany

Veøejné projednání -Výstavba farem pro výkrm drùbeže a prasat 2. èást 3. èást

5.6.2006/21.6.2006 Krajský úřad JMK
Oznámení o uložení písemnosti 8.6.2006/24.6.2006 Fin.úřad Hrušovany
Pùjèka z FRB obce Velký Karlov 12.6.2006/30.6.2006 obec V. Karlov
mìna ÚP è. 1 22.6.2006/3.7.2006 MěÚ Znojmo
Oznámení o uložení písemnosti

25.5.2006/10.6.2006

Fin.úřad Hrušovany

Veøejné projednání -Výstavba farem pro výkrm drùbeže a prasat 2. èást 3. èást

5.6.2006/21.6.2006 Krajský úřad JMK
Oznámení o uložení písemnosti 8.6.2006/24.6.2006 Fin.úřad Hrušovany
Pùjèka z FRB obce Velký Karlov 12.6.2006/30.6.2006 obec V. Karlov
mìna ÚP è. 1 22.6.2006/26.7.2006 MěÚ Znojmo
Nebezpeèí požáru 24.7.2006/8.8.2006 Hejtman JMK
Uložení písemnosti

24.7.2006/8.8.2006

Fin.úřad Hrušovany
Nebezpeèí požáru

24.7.2006/8.8.2006

Hejtman JMK
 

 

 
Svolání veø. zas. OZ.doc 27.7.2006/3.8.2006 Obec V. Karlov
Oznámení-Komunální volby

27.7.2006/

obec V. Karlov

Oznámení integr. povolení technické shrhutí

3.8.2006/3.9.2006

krajský úřad JMK, odbor životního prostředí

Vyhláška-vlastníci lesa 3.8.2006/19.8.2006 MěÚ Znojmo odbor ŽP
usnesní 10/2006 7.8.2006/23.8.2006 Obec V.Karlov

odvolání nebezp. požáru

8.8.2006/24.8.2006 Hejtman JMK
Oznámení o uložení písemnosti 9.8.2006/25.8.2006 Fin. úřad Hruš.
Poèet èlenù vol. komise 21.8.2006/6.9.2006 Obecní úřad  V.Karlov
Vøejné zasedání OZ 24.8.2006/31.8.2006 obec Velký Karlov
Oznámení 16.9.2006/2.10.2006 obec Velký Karlov
veøejné zasedání 20.9.2006/27.9.2006 obec Velký Karlov
Veøejné projednání 26.9.2006/10.9.2006 obec V.Karlov
Oznámení o ul.písemnosti 3.10.2006/19.10.2006 FÚ Hrušovany n.Jev.
Oznámení o uložení písemnosti 3.10.2006/19.10.2006 FÚ Hrušovany n.Jev
Oznámení o dobì a místì kon. voleb 4.10.2006/22.10.2006 obec Velký Karlov
Oznámení , stanovisko plné-znìní 4.10.2006/20.10.2006 obec V.Karlov a JMK
Výsladky voleb do OZ 2006 21.10.2006/7.11.2006 obec Velký Karlov
Veøejné zasedání 25.10.2006/3.11.2006 obec Velký Karlov
Oznnámení o zveøejnìní žádosti o vydání integr. povolení "Farma Velký Karlov-chov drùbeže", Oznámení

24.10.2006/24.11.2006

obec V.Karlov a JMK

Veøejné zasedání OZ

3.11.2006/10.11.2006 obec Velký Karlov
Usnesení OZ 13/2006 6.11./2006/22.11.2006 obec V.Karlov
Veøejná vyhláška 13.11.2006/29.11.2006 Mě.ú. Třebíč
Usnesení OZ 14/2006 13.11.2006/29.11.2006 obec V.Karlov
Dražební vyhláška 1 Dražební vyhláška 2 20.11.2006/21.12.2006 Oldřich Krkoška
Rozpoètové provizorium na rok 2007 24.11.2006/10.12./2006 obec V. Karlov
Veøejné zasedání 1.12.2006/8.12.2006 obec V. Karlov
Materiály pro VH ZSO Va K Znojemsko: ZSO VaK rozpoèet.jpg,ZSO VaK soèné.jpg,ZSO VaK vodné.jpg 5.12.52006/19.12.2006 Vodovody a kanalizace Znojemsko
Stanovisko k pos.vlivù provedení zámìru na ŽP 8.12.2006/24.12.2006 Obec V. karlov
Usnesení 15-2006doc.doc 11.12.2006/4.1.2007 obec V.Karlov
OZV è. 1-2006.rtf 13.12.2006/4.7.2007 obec Velký Karlov
Veøejné zas.OZ 25.1.2007/2.2.2007 obec Velký Karlov
Pøerušení dod.el.en. 2.22007/27.2.2007 Obec V.Karlov
Usnesení OZ 1/2007 6.1.2007/22.1.2007 Obec V.Karlov
vyzva 7.2.2007/1.3.2007 Obec V.Karlov
Oznámení 8.2.2007/24.2.2007 STÚ Jaroslavice
Návrh rozpoètu 2007,Rozpoèet výdaje 2007.xls 15.2.2007/2.3.2007 Obec V.Karlov
Veøejné zasedání OZ 23.2/2.3.2007 Obec V.Karlov
Usnesení 2/2007 5.3.2007/21.3.2007 obec V.Karlov
Pøezkum hospodaøení obce za rok 2006 5.3.2007/21.3.2007 obec Velký Karlov
Oznámení zámìru obce 6.3.2007/22.3.2007 obec Velký Karlov
Veøejná Vyhláška 19.3.2007/3.4.2007 Fin.úřad Znojmo
Návrh závìreèného úètu 19.3.2007/3.4.2007 obec Velký Karlov
Usnesení 2/2007 5.3.2007/21.3.2007 obec V.Karlov
Pøezkum hospodaøení obce za rok 2006 5.3.2007/21.3.2007 obec Velký Karlov
Oznámení zámìru obce 6.3.2007/22.3.2007 obec Velký Karlov
Veøejná Vyhláška 19.3.2007/3.4.2007 Fin.úřad Znojmo
Návrh závìreèného úètu 19.3.2007/3.4.2007 obec Velký Karlov
Oznámení 20.3.2007/4.4.2007 KúJMK
Návrh závìreèného úètu.doc 20.3.2007/4.4.2007 ESCOM
Návrh rozpoètu.doc 20.3.2007/4.4.2007 ESCOM
Oznámení 20.3.2007/4.4.2007 obec Velký Karlov
Rozpoètový výhled 22.3.2007/6.4.2007 obec Velký Karlov
Dražební vyhláška,2.strana 22.3.2007/6.4.2007 Tománek-dražebník
Veøejné zasedání OZ 30.3.2007/6.4.2007 obec Velký Karlov
Obch.veø.soutìž 2.4.2007/16.6.2007 PFČR
Usnesení OZ 10.4.2007/26.4.2007 Obec Velký Karlov
Závìr zjiš. øízení-Teplovod V.K. 12.4.2007/28.4.2007 KúJMK
Veøejné zasedání OZ 27.42007/4.5.2007 obec Velký Karlov
Veøejná vyhláška 7.5.2007/23.5.2007 OÚ Velký Karlov 
Usnesení 4/2004 7.5.2007/23.5.2007 obec Velký Karlov
OZV 1/2007 16.5.2007/31.5.2007 obec Velký Karlov
Svolání veø. zas. OZ.doc 25.5.2007/1.6.2007 obec Velký Karlov
Veøejná vyhláška 29.5.2007/14.6.2007 OÚ Velký Karlov
Veøejná vyhláška 30.5.2007/15.6.2007 fin.úřad Znojmo
Usnesení OZ 4.6.2007/20.6.2007 obec Velký Karlov
Veøejná vyhláška 6.6.2007/22.6.2007 fin.úřad Znojmo
Oznámení 14.6.2007/15.7.2007 KúJMK
Veøejné zasedání OZ 28.6.2007/6.7.2007 obec Velký Karlov
Veøejná vyhláška 29.6.2007/14.7.2007 Obecní úřad V.Karlov
Oznámení 9.7.2007/25.7.2007 obec Velký Karlov
Usnesení OZ è.6/2007 9.7.2007/25.7.2007 obec Velký Karlov
Veøejná Vyhláška 11.7.2007/27.7.2007 Magistrát m. Brna
Veøejná vyhláška 23.7.2007/5.9.2007 Městský úřad Znojmo
Veøejné zas. OZ 27.7.2007/3.8.2007 obec Velký Karlov
Zmìna è.1ÚP obce V. Karlov, text-v-zm1-velkykarlov.doc 7.8.2007/5.8.2007 obec V.Karlov
Veøejná vyhláška 14.8.2007/30.8.2007 fin.úřad Znojmo
Vyhlášení hetmana JMK 16.8/2007/1.9.2007 KÚ JMK
Veøejné zasedání OZ 31.8.2007/7.9.2007 obec Velký Karlov
Sdìlení 3.9.2007/19.9.2007 Mě.úřad Znojmo
Veøejná vyhláška 5.10.2007/21.10.2007 obec Velký Karlov
Usnesení9/2007 5,10.200/21.10.2007 obec Velký Karlov
Veøejná vyhláška 22.10.2007/7.11.2007 OÚ V.Karlov
Veøejná vyhláška 23.10.2007/8.11.2007 OÚ V.Karlov
Veøejné zasedání OZ 26.10.2007/2.11.2007 obec Velký Karlov
Usnesení OZ 10/2007 5.11.2007/21.11.2007 obec Velký Karlov
Veøejná Vyhláška 8.11.2007/23.11.2007 OÚ V.Karlov
Veøejné zasedání OZ 29.11.2007/6.12.2007 obec Velký Karlov
Rozp.provizorium 3.12.2007/19.12.2007 obec Velký Karlov
usnesení 10/02007   obec Velký Karlov
Usnesení 1/2008 11.2.2008/27.2.2008 obec Velký Karlov
Pøezkum hospodaøení za rok 2007 17.3.2008/1.4.2008 obec V. Karlov
Hodnotící zpráva za rok 2007/záv.účet 17.3.2008/1.4.2008 obec Velký Karlov
veøejné zasedání OZ 28.3.2008/4.4.2008 obec Velký Karlov
Veøejná vyhláška, graf,znázornìní 2.4.2008/17.4.2008 PÚ Znojmo
Usnesení 3/2008 7.4.2008/23.4.2008 obec Velký Karlov
Rozhodnutí 1/3-2008 RoUO 7.4.2008/23.4.2008 obec V. Karlov
Vyhláška 7.4.2008/23.4.2008 obec Velký Karlov
Vyhláška fi. úøadu ve Znojmì 14.4.2008/30.4.2008 OÚ V.Karlov
Oznámení 1.7.2008/16.7.2008 STÚ Jaroslavice
OUsneasení Z 7.7.2008/23.7.2008 obec Velký Karlov
Veøejná Vyhláška 9.7.2008/25.7.2008 FÚ Znojmo
DOPIS DOCparkovištì a pøíjezdová komunikace Velký Karlov (2).DOC územní rozhodnutí 5.8.2008/21.8.2008 STÚ Jaroslavice
Oznámení stavební øízení 7.8.2008/23.8.2008

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Veøejné zasedání OZ 29.8.2008/5.9.2008 obec Velký Karlov
Oznámení stavební povolení 5.9.2008/21.9.2008

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Usnesení OZ 8.9.2008/24.9.2008 obec Velký Karlov
Návrh výroku územního rozhodnutí 17.9.2008/2.10.2008 OÚ V.Karlov
Veøejné zasedáhní 27.9.2008/3.10.2008 obec Velký Karlov
oznámení 2.10.2008/17.10.2008 OÚ V.Karlov
oznámení 16.10.2008 obec V.Karlov
Pozvánka 4.11.2008 obec V.Karlov
usnesení OZ 11.11.2008 obec V.Karlov
veřejná vyhláška Pozemkový úřad Znojmo 18.11.2008/4.12.2008 PÚ Znojmo
Veøejná vyhláška Poz.úøad Znojmo 18.11.2008/4.12.2008  
pravidla, stanovy,Vodné,Stoèné, rozpoèet 19.11.2008/5.12.2008 Svazek VaK Znojemsko
Oznámení, oznámení 25.11.2008/11.12.2008 E.ON ČR s.r.o.
Veøejné zasedání OZ 29.11.2008/5.12.2008 obec V.Karlov

veøejná vyhláška

14.1.2009/30.1.2009

FÚ Znojmo
územní rozhodnutí 16.1.2008/2.2.2008 STÚ Jaroslavice
Veøejné zasedání 31.1.2009/6.2.2009 obec V.Karlov
Návrh rozpoètu na rok 2009Návrh rozpoètu na rok 2009 výdaje.xls, Návrh rozpoètu 2009 financování.xls 19.2.2009/6.3.2009

obec V.Karlov

Návrh rozpoètu Mikroreg. Hrušov. 20.2.2009/8.3.2009 Mikroreg. Hrušovansko
Závìreèný úèet ZSO 2008.doc 20.2.2009/8.3.2009

Mikroreg. Hrušovansko

Veøejné zasedání OZ 27.2.2009/6.3.2009

obec V.Karlov

Oznámení

16.2.2009/31.3.2009

 

E.ON ČR

Usnesení 2/2009

17.3.2009/2.4.2009

obec V.Karlov

Veøejné zasedání OZ 28.3.2009/3.4.2009

obecV.Karlov

Stanovení poètu èlenù vol. komise 3.4.2009/6.6.2009 Obecní úřad V.Karlov
Oznámení -volby 20.4.2009/6.6.2009

 

Obecní úřad V.Karlov
veøejné zasedání OZ 7.5.2009/15.5.2009

obec V.Karlov

Veøejná vyhláška 22.10.2009/9.10.2009

Magistrát města Brna

Oznámení 7.12.2009/7.1.2010 PFČR
Nabídka pozemkù k pøevodu -PFÈR 11.12.2009/11.1.2010 PFČR

Usnesení OZ

19.3.2010/4.4.2010

obec V.Karlov

Oznámení

19.3.2010/28.5.2010

Obecní úřad V.Karlov

zasedání OZ 27.3.2010/2.4.2010

Obec V.Karlov

Usnesení OZ 7.4.2010/23.10.2010

Obec V.Karlov

Oznámení 12.4.2010/28.5.2010

Obecní úřad V.Karlov

Zasedání OZ 29.3.2010/7.5.2010

Obec V.Karlov

Zasedání OZ 28.5.2009/4.6.2010

obec V.Karlov

Oznámení 2.6.2010/3.7.2010

Obec V.Karlov

Oznámení 2.6.2010/3.7.2010

Obec V.Karlov

Výzva k pøedložení nabídky    
7.6.2010/25.6.2010

Obec Velký Karlov

Oznámení policie ÈR 7.6.2010

Policie ČR

Usnesení OZ 18.6.2010/25.6.2010

Obec V.Karlov

Zasedání OZ 18.6.2010/25.6.2010  

Obec V.Karlov

stanovní poètu èlenù vol. komise    
16.82010/16.10.2010

obec V.Karlov

Veøejné zasedání 28.8.2010/3.9.2010

Obec V.Karlov

Oznámení poètu s sídla vol. okrskù 30.8.2010/16.8.2010

Obec V.Karlov

Zasedání OZ 24.9.2010/1.10.2010

Obec Velký Karlov

Oznámení 29.9.2010/16.10.2010

Obecní úřad V.Karlov

Ustavující zasedání OZ 2.11.2010/11.11.2010

Obec V.Karlov

Návrh rozpoètového provizoria 18.11.2010/3.12.2010

Obec V.Karlov

Usnesení OZ 10/2010 19.11.2010/

Obec V. Karlov

Zasedání OZ 26.11.2010/3.12.2010

Obec V.Karlov

Veøejné zasedání OZ 8.12.2010/16.12.2010

Obec V.Karlov

Usnesení OZ 8.12.2010/23.12.2010

Obec V.Karlov

usnesení OZ 16.12.2010/31.12.2010

Obec V.Karlov

 OZV 1/2010  16.12..2010/16.1.2011  Obec V.Karlov
 OZV 2/2010  17.12.2010/31.12.2010  Obec V.Karlov
 Návrh rozpoètu 2011;Návrh rozpoètu 2011;Návrh rozpoètu 2011  14.1.2011/4.2.2011  Obec V.Karlov
 Veřejné zasedání OZ   28.1.2011/4.2.2011  Obec V.Karlov
 veřejná vyhláška  2.3.2011/19.4.2011  Krajský úřad JKM odbor územního plánování 
 veřejné zasedání  25.3.2011/1.4.2011  Obec V.Karlov
 
 Usnesení OZ U-2/2011

 4.4.2011/19.4.2011

Obec V.Karlov
Záměr obce  5.4.2011/21.4.2011 Obec V.Karlov
 Veřejné zasedání OZ 7.4.2011/15.4.2011 Obec V.Karlov 
Oznámení o zveřejnění žádosti uveřejnění 15.4.2011/16.5.2011 Krajský úřad JKM  odbor životního prostředí
Usnesení OZ U-3/2011  18.4.2011/2.5.2011

 

 Obec V.Karlov 

 Veřejné zasedání OZ  29.4.2011/6.5.2011  Obec V.Karlov