Od: Kadlček Jiří Ing. [j.kadlcek@pfcr.cz]
Odesláno: 2. prosince 2009 13:53
Komu: karlov@infoniva.cz
Předmět: Stažení pozemků z nabídky vyhlášené 9.10.2009

Žádáme Vás o vyvěšení přiloženého oznámení na úřední tabuli OÚ.

 

O Z N Á M E N Í

 

 

Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Znojmo, dle ust. § 7 zák.č. 95/1999 S., ve znění pozdějších předpisů

stahuje

 z veřejné nabídky uveřejněné dne 9.10.2009 pozemky KN  parc.  č. 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1027, 1029, 1035, 1036, 1037, 1039, 1048, 1064, 1086, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1105, 1116, 1130, 1177, 1192, 1275, 1285, 1287, 1296, 1311, 1334, 1336, 1388, 1389, 1391, 1396, 1398, 1414, 1416, 1433, 1438, 1439, 1443, 1446, 1451, 1465, 1473, 1478, 1482, 1486, 1488, 1492, 1499, 1510, 1516, 1518, 1524, 1526, 1531, 1533, 1537, 1540, 1586, 1595 a 1610   vše v k.ú. Velký Karlov

 

 

vyvěšeno dne:   7.12.2009                                                                                                                                     sejmuto dne:  7.1.2010

 __________ Informace od NOD32 4654 (20091202) __________

Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
http://www.nod32.cz