image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Sběrný dvůr

 

Sběrný dvůr Velký Karlov

Úvodem

Dne 18. 1. 2019 byl zahájen provoz Sběrného dvora Velký Karlov. Sběrný dvůr provozují společně obce Velký Karlov, Šanov a Dyjákovice, a je určen jejím občanům k dočasnému uložení odpadů kategorie "O" a "N" (ostatní odpad nebezpečný, nebezpečný odpad").

Ve sběrném dvoře mohou odkládat odpad také vlastníci objektů určených k rekreaci v obci Velký Karlov, Šanov a Dyjákovice. Zařízení není určeno právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, ani občanům, kteří nemají trvalý pobyt v obci Velký Karlov, Šanov a Dyjákovice. 

SD mapka

Provozní doba 

Listopad až březen                       

středa      13:00 - 15:00                  

pátek       13:00 - 15:00                   

sobota       8:00 - 12:00                   

Duben až říjen

středa     12:00 - 16:00

pátek     12:00 - 16:00

sobota     8:00 - 12:00

Kontakty

Osoba odpovědná za provoz sběrného dvora:

Obsluha sběrného dvora

Seznam odpadů přijímaných na sběrný dvůr

V tomto odkaze je ke stažení tabulka s přehledem veškerého přijímaného odpadu na sběrný dvůr. 

Upozorňujeme, že odpad je možné ukládat pouze v provozní době sběrného dvora.

Důrazně žádáme, aby občané nenechávali odpad před branou sběrného dvora nebo jinde v areálu. Pro ukládání odpadu je určen pouze oplocený areál sběrného dvora, a to za přítomnosti obsluhy sběrného dvora! 

Další důležité informace

Sběrný dvůr není skládkou odpadů, je určen k dočasnému uložení odpadů. Tyto odpady musí být osobou, která odpad do sběrného dvora dopravila, roztříděny. Každý návštěvník sběrného dvora je povinen dbát pokynů pracovníka sběrného dvora ve věci množství objemu odpadu, roztřídění, uložení do kontejnerů a sběrných nádob.

Teprve to, co není uvedeno v seznamu odpadů přijímaných na sběrný dvůr, je vhodné vyhodit do popelnice. Tím, že třídíte odpad, snížíte množství odpadu, který skončí na skládce.

Obce Velký Karlov, Šanov a Dyjákovice jsou zapojeny do systému EKO-KOM a dostanou podporu za separaci, o kterou je snížen stanovený poplatek. Pokud nebudete bezohlední, promítne se ekologické nakládání s odpady do výše poplatku.

Stavební odpad obec převezme však jen v maximálním množství do 1000 kg na osobu a rok, tj. množství, které se vejde na malý přívěsný vozík. Pokud občan provádí rozsáhlé stavební práce či opravy (např. výměna oken, střešní krytiny, výměna podlah, rekonstrukce koupelny aj.), likvidaci stavebního odpadu si musí zajistit sám na vlastní náklady.

Obce mohou převzít pouze kompletní elektrospotřebiče (ledničky, mrazničky, počítače, televizory aj.), protože pouze ty obce bezplatně odevzdají k recyklaci.

Na sběrný dvůr je možno ukládat také jedlé oleje a tuky. Ty je nutné přinést ve vlastní nádobě a na sběrném dvoře přelít do určené nádoby (na rozdíl od jiných olejů, které ponecháváte v nádobách, ve kterých jsou přineseny). Uložit je možné rostlinné oleje a tuky, které byly použity při výrobě a přípravě jídel a potravin a dále také rostlinné oleje nebo tuky po expirační lhůtě. Oleje a tuky rozhodně nepatří do kanalizace, proto buďte prosím ohleduplní a noste je na sběrný dvůr.

Odpad od občanů je přejímán bezplatně.

Provoz SD je upraven Provozním řádem, který slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu a je zpracován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Velký Karlov.