image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Spolky > TJ Velký Karlov > Aktuality

Aktuality

Nohejbalový turnaj Velký Karlov 2007

TJ Velký Karlov zve všechny sportovce i nesportovce na tradiční nohejbylový turnaj, který se koná 20.5.2007 na místním hřišti (tenisovém kurtu). Zahájení v 9,00hod (rozlosování). Po celý den slibujeme napínavé sportovní zážitky i vynikající občerstvení.Za výbor TJ Prudký

soutìžící družstva V.Karlova

Aktuality

Dne 21.1.2006 proběhla valná hromada TJ Velklý Karlov. Valná hromada se konala  v 17,00 hodin v sále kulturního domu ve Velkém Karlově.

                        PROGRAM:  1) Zahájení

                                               2) Volba orgánů VH

                                               3) Zpráva pokladní výsledek hospodaření za rok 2005

                                               4) Zpráva fin. komise

                                               6) Schválení rozpočtu na rok 2006

                                               7) Činnost TJ v roce 2006-plán                      

                                               8) Volba předsednictva

                                               9) Změna stanov

                                               10)Projednaní-souhlas se zpracováním os. údajů

                                               11)Přijetí-vyloučení členů TJ

                                               12)Fotbalové výsledky za uplynulý rok-hodnocení

                                               13)Různé

                                               14)Diskuse

                                               15)Usnesení

                                               16)Závěr

 

Současně VH schválila předložený návrh rozpočtu na rok 2006.

Návrh rozpočtu na rok 2006:

Příjmy

Členské příspěvky

9 000

Dotace od obce ??

20 000

Dotace z ČSTV + dotace za rok 2005

4 000 + 4500

Výtěžek ze vstupného

4 500

Fin.dary

5 000

Zůstatek na BÚ

33 887

Zůstatek pokladna

3 667

Celkem příjmy

84 554

Výdaje

El. energie

3 500

Materiál

8 000

Opravy+údržba

30 000

Nákup hráčů

10 000

Poplatek rozhodčímu

7 000

Příspěvek ČMFS

1 000

Občerstvení

2 500

DKP

10 000

Rezerva

12 554

Výdaje celkem

84 554