image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet 2018

Příjmy  R. schválený v Kč R. upravený v Kč Skutečnost k 31.12.2018
Daňové příjmy    6 744 000,00    
Nedaňové příjmy    3 547 200,00    
 Kapitálové příjmy       150 000,00    
Dotace   10 579 000,00    
Celkem   21 020 200,00    
Konsolidace                  0,00    
Celkem po konsolidaci 21 020 200,00    
Výdaje R. schválený v Kč R. upravený v Kč Skutečnost k 31.12.2018
Běžné výdaje  10 885 700,00    
Kapitálové výdaje  12 697 000,00    
Celkem  23 582 700,00    
Konsolidace                 0,00    
Celkem po konsolidaci 23 582 700,00    

 

  R. schválený R. upravený Skutečnost k 31.12.2018
Příjmy celkem po konsolidaci  21 020 200,00    
Výdaje celkem po konsolidaci  23 582 700,00    
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -2 562 500,00    

 

Financující operace R. schválený R. upravený Skutečnost k 31.12.2018
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech       2 723 500,00    
Aktivní krátk.operace řízení likvidity - příjmy                   0,00    
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček        -161 000,00    
Financování celkem     2 562 500,00    

Rozpočet 2017

Příjmy  R. schválený v Kč R. upravený v Kč Skutečnost k 31.12.2017
Daňové příjmy   5 845 200,00   6 153 200,00     6 506 938,40
Nedaňové příjmy   3 188 100,00   3 259 500,00      3 481 286,18
 Kapitálové příjmy        53 000,00        53 000,00         313 550,00 
Dotace        79 900,00    1 987 300,00      5 567 794,00 
Celkem   9 166 200,00  11 453 000,00    15 869 568,58
Konsolidace                0,00                 0,00     3 580 640,00
Celkem po konsolidaci 9 166 200,00  11 453 000,00

12 288 928,58

 

Výdaje R. schválený v Kč R. upravený v Kč Skutečnost k 31.12.2017
Běžné výdaje 10 329 600,00 12 131 000,00 13 010 692,32
Kapitálové výdaje 1 600 000,00 2 127 400,00 1 721 669,00
Celkem 11 929 600,00 14 258 400,00 14 732 361,32
Konsolidace 0,00 0,00 3 580 640,00
Celkem po konsolidaci 11 929 600,00 14 258 400,00 11 151 721,32

 

  R. schválený R. upravený Skutečnost k 31.12.2017
Příjmy celkem po konsolidaci 9 166 200,00 11 453 000,00 12 288 928,58
Výdaje celkem po konsolidaci 11 929 600,00 14 258 400,00 11 151 721,32
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -2 763 400,00 -2 805 400,00 1 137 207,26

 

Financující operace R. schválený R. upravený Skutečnost k 31.12.2017
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 924 400,00 2 966 400,00 -5 998 583,96
Aktivní krátk.operace řízení likvidity - příjmy   0,00 5 014 360,87
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -161 000,00 -161 000,00 -155 656,17
Operace z peněžních účtů     2 672,00
Financování celkem 2 763 400,00 2 805 400,00 -1 137 207,26

 

Rozpočet roku 2016  

Příjmy R. schválený R. upravený Skutečnost k 31.12.2016
Daňové příjmy 5 223 800,00 5 572 200,00 5 936 123,70
Nedaňové příjmy 2 946 600,00 2 946 500,00 2 978 042,67
Kapitálové příjmy 50 000,00 50 000,00 53 500,00
Dotace 76 600,00 1 094 000,00 7 864 371,00
Celkem 8 297 000,00 9 662 700,00 16 832 037,37
Konsolidace 0,00 0,00 6 770 640,00
Celkem po konsolidaci 8 297 000,00 9 662 700,00 10 061 397,37

 

 Výdaje  R. schválený v Kč  R. upravený v Kč  Skutečnost k 31.12.2016
 Běžné výdaje    6 206 500,00   7 721 300,00  13 576 266,25 
 Kapitálové výdaje    3 307 500,00   3 863 000,00  3 527 423,60 
 Celkem    9 514 000,00 11 584 300,00  17 103 689,85 
Konsolidace                 0,00 0,00 6 770 640,00
Celkem po konsolidaci  9 514 000,00 11 584 300,00 10 333 049,85

 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 31.12.2016
Příjmy celkem po konsolidaci 8 297 000,00 9 662 700,00  10 061 397,37
Výdaje celkem po konsolidaci 9 514 000,00 11 584 300,00  10 333 049,85
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - 1 271 000,00 - 1 921 600,00    - 271 652,48

  

Financující operace R. schválený  R. upravený Skutečnost k 31.12.2016
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1 368 000,00 7 074 800,00 5 402 066,97
Aktivní krátk. operace řízení likvidity - výdaje   - 5 000 000,00 - 5 000 000,00
Uhrazené splátky douh. přij. půjček - 151 000,00 - 153 200,00 - 153 193,73
Operace z peněžních účtů     22 779,24
Financování celkem 1 217 000,00 1 921 600,00 271 652,48

Rozpočet roku 2015

Příjmy RS v tis.Kč RU v tis. Kč Skutečnost
Daňové příjmy  5 106,50   5 288,20   5 099,73
Nedaňové příjmy  2 991,20   3 142,50   3 481,93
Kapitálové příjmy     100,00      100,00      409,48
 Dotace       79,30   4 428,50   4 427,93
 Financování     861,00   2 460,50  -1 699,91
Celkem  9 138,00  15 419,70  11 719,16

 

Výdaje  RS v tis.Kč RU v tis.Kč Skutečnost
Běžné výdaje  6 278,00   9 650,00    8 280,04
z toho      
 -MŠ,kultura,sport,knihovna     473,00      628,60       433,39
 -místní hospodářství  3 538,40    6 654,70    5 726,56
 -správa ,OZ  2 032,10    2 040,20    1 895,86
 -ostatní (úroky,poplatky,daně)     234,50       326,50       224,23
Kapitálové výdaje  2 720,00    5 629,70    3 632,37
Financování     140,00       140,00     -193,25
 Celkem  9 138,00  15 419,70  11 719,16

Rozpočet roku 2014

 Příjmy  RS v tis Kč  RU v tis.Kč  Skutečnost
 Daňové příjmy  4 855,00   5 030,60   5 216,67
 Nedaňové příjmy  2 841,80   2 841,80   3 031,22
 Kapitálové příjmy          2,00          2,00          0
 Dotace        78,20   4 598,60   4 597,93
 Financování          0,00      100,50  -4 612,31
 Celkem  7 777,00 12 573,50   8 233,51

 

 Výdaje  RS v tis.Kč  RU v tis Kč  Skutečnost
 Běžné výdaje  5 849,60  10 210,30  6 425,50
 z toho      
 -MŠ,kultura,sport,knihovna     224,20       627,60     446,00
 -místní hospodářství  3 323,90    7 094,10  3 804,42
 -správa ,OZ  2 127,50    2 137,60  1 918,79
 -ostatní (úroky,poplatky,daně)     174,00       351,00     256,29
 Kapitálové výdaje  1 793,40    2 229,00  1 678,18
 Financování     134,00       134,20     129,84
 Celkem

 7 777,00

 12 573,50  8 233,52

Rozpočet roku 2013

 Příjmy  RS v tis.Kč  RU v tis Kč  Skutečnost
 Daňové příjmy  4 233,00  4 324,10  4 849,88
 Nedaňové příjmy  2 341,20  2 529,40  2 697,13
 Kapitálové příjmy       11,00       11,00         2,86
 Dotace  1 817,80  3 155,20  3 154,67
 Financování     113,00  2 460,20  1 117,05
 Celkem  8 516,00  12 479,90  11 821,59

 

 Výdaje  RS v tis.Kč  RU v tis Kč  Skutečnost
 Běžné výdaje  6 567,00   7 689,60  7 047,98
 z toho      
 -kultura,sport,knihovna     101,30     196,00     176,73
 -místní hospodářství  3 983,90  4 905,20  4 471,68
 -správa ,OZ  1 882,60  1 884,00  1 796,66
 -ostatní (úroky,poplatky,daně)     599,20     704,40     602,91
 Kapitálové výdaje  1 820,00  4 661,30  4 647,68
 Financování     129,00      129,00     125,93
 Celkem  8 516,00  12 479,90  11 821,59

Rozpočet roku 2012

Příjmy RS v tis.Kč RU v tis Kč Skutečnost
Daňové příjmy 3 959,00   4 071,10   4 103,15
Nedaňové příjmy 2 122,00   2 207,30   2 402,63
Kapitálové příjmy 21,00        21,00        27,46
Dotace 89,00   4 666,40   4 666,40
Financování 0   2 964,50   1 038,42
Celkem 6 191,00  13 930,30  12 238,06

 

Výdaje RS v tis.Kč RU v tis Kč Skutečnost
Běžné výdaje 5 607,50   6 242,50   5 533,24
-školství 224,00      224,50      202,87
-kultura,sport,knihovna 549,80      584,90        94,75
-místní hospodářství 2 917,80   3 354,70   3 308,72
-správa, OZ 1 848,70   1 853,50   1 755,99
-ostatní (úroky,poplatky,daně) 67,20      224,90      170,91
Kapitálové výdaje 459,50   7 563,80   7 105,37
Financování 124,00      124,00    - 400,55
Celkem 6 191,00  13 930,30  12 238,06

 

Rozpočet roku 2011

Příjmy

RS tis. Kč

RU tis.Kč

Skutečnost

Daňové  příjmy 3 992,50 4 195,40 4 260,50
Nedaňové příjmy 1 904,50 1 904,50 2 393,90
Kapitálové příjmy 0 0 6,50
Dotace 4 388,20 4 909,20 4 908,90
Financování 8 015,30 8 040,80 -2 915,30
Celkem 18 300,50 19 049,90 8 654,50

 

Výdaje RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost
Běžné výdaje 4 549,20 6 074,00 5 521,40
-školství 200,00 229,00 228,90
-kultura,sport,knihovna 152,00 266,80 248,40
-místní hospodářství(silnice,voda,VO,CKodpady...) 2 509,80 3 734,60 3 325,80
-státní správa a samospráva,OZ 1 643,60 1 708,10 1 592,60
-ostatní (úroky,bankovní poplatky,půjčky,daně) 43,80 135,50 125,70
Kapitálové výdaje 10 639,00 9 863,60 20,90
Financování 3 112,30 3 112,30 3 112,20
Celkem 18 300,50 19 049,90 8 654,50

Rozpočet roku 2010

Příjmy RS tis.Kč RU tis.Kč Skutečnost
Daňové příjmy 4 267,50 4 604,30 4 226,20
Nedaňové příjmy 2 198,70 2 770,30 2 895,90
Kapitálové příjmy 1 600,00 1 609,70 1 640,20
Dotace 119,10 665,60 665,40
Financování 37,10 3 972,00 3 768,40
Celkem 8 222,40 13 621,90 13 196,10
Výdaje RS tis.Kč RU tis.Kč Skutečnost
Běžné výdaje 4 534,20 5 402,90 5 051,20
- školství 165,00 204,60 201,30
- kultura, sport, knihovna 111,00 130,80 79,10
- místní hospodářství (silnice, voda, VO, CK, odpady...) 2 543,80 3 084,70 2 803,80
¨- státní správa a samospráva, OZ 1 641,30 1 613,60 1 601,90
- ostatní (úroky, bankovní poplatky, půjčky FRB, daně) 73,10 369,20 365,10
Kapitálové výdaje 2 424,50 6 955,30 6 884,30
Financování 1 263,70 1 263,70 1 260,60
Celkem 8 222,40 13 621,90 13 196,10

Rozpočet roku 2009

Příjmy

RS tis.Kč RU tis.Kč Skutečnost
Daňové příjmy

4 262,50

4 389,20

4 100,50

Nedaňové příjmy

2 098,20

2 098,20

2 283,05

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

Dotace

10,80

553,20

553,08

Financování

33,40

331,30

- 252,32

Celkem

6 404,90

7 371,90

6 684,31

Výdaje

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost
Běžné výdaje

4 220,70

5 134,30 4 858,93
- školství

182,00

186,30 185,68
- kultura. sport , knihovna

90,00

130,90 104,07
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...)

2 250,20

2 707,60 2 520,36
- státní správa a samospráva , OZ

1 611,50

1 891,80 1 864,76
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně)

87,00

217,70 184,06
Kapitálové výdaje

913,60

967,00 554,76
Financování

1 270,60

1 270,60 1 270,62
Celkem

6 404,90

7 371,90 6 684,31

Rozpočet roku 2008

Příjmy

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost

Daňové příjmy

4 710,50

4 929,90

4 451,72

Nedaňové příjmy

1 781,40

1 951,10

2 252,70

Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

Dotace

1 671,30

2 100,30

2 100,13

Financování

59,80

153,40

- 423,03

Celkem

8 223,00

9 134,70

8 381,52

Výdaje

RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost

Běžné výdaje

3 789,50

4 485,70

4 028,57

- školství

90,00

154,60

154,41

- kultura. sport , knihovna

143,50

113,30

91,72

- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...)

1 949,30

2 337,60

2 103,05

- státní správa a samospráva , OZ

1 526,50

1 576,80

1 414,66

- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně)

80,20

303,40

264,73

Kapitálové výdaje

3 168,50

3 384,00

3 088,55

Financování

1 265,00

1 265,00

1 264,40

Celkem

8 223,00

9 134,70

8 381,52

Rozpočet roku 2007

Příjmy

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost
Daňové příjmy 3 494,50 3 556,60 3 594,20
Nedaňové příjmy 1 864,00 1 864,00 1 827,10
Kapitálové příjmy 0,00 389,00 1 009,30
Dotace 5 159,90 4 117,90 4 106,50
Financování 1 607,00 1 666,30 824,00
Celkem 12 125,40 11 593,80 11 361,10

Výdaje

RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost
Běžné výdaje 3 527,40 4 260,80 4 086,50
- školství 90,00 96,80 96,80
- kultura. sport , knihovna 120,00 138,80 111,50
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) 1 605,20 2 207,90 2 147,70
- státní správa a samospráva , OZ 1 484,20 1 522,20 1 452,30
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) 228,00 295,10 278,20
Kapitálové výdaje 7 339,00 6 074,00 6 015,80
Financování 1 259,00 1 259,00 1 258,80
Celkem 12 125,40 11 593,80 11 361,10

Rozpočet roku 2006

Příjmy

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost
Daňové příjmy 3 426,50 3 505,50 3 373,90
Nedaňové příjmy 2 085,20 2 255,20 1 919,30
Kapitálové příjmy 531,00 646,00 297,70
Dotace 3 306,40 5 060,70 5 798,70
Financování 2 770,50 2 900,50 1 915,40
Celkem 12 120,60 14 367,90 13 305,00

Výdaje

RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost
Běžné výdaje 4 303,60 4 568 ,40 4 515 ,70
- školství 80,00 96,00 95,90
- kultura. sport , knihovna 145,90 113,20 92,00
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) 2 210,40 2 483,20 2 786,40
- státní správa a samospráva , OZ 1 555,30 1 519,80 1 337,80
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) 312,00 356,20 203,60
Kapitálové výdaje 6 603,00 8 585,50 7 585,00
Financování 1 214,00 1 214,00 1 204,40
Celkem 12 120,60 14 367,90 13 305,00

Rozpočet roku 2005

Příjmy

RS  tis.Kč RU tis, Kč Skutečnost
Daňové příjmy 3 523,50 3 521,50 3 248,60
Nedaňové příjmy 1 410,80 1 721,00 1 731,90
Kapitálové příjmy 77,00 77,00 46,00
Dotace 5,80 3 671,70 3 671,60
Financování 238,7 196,10 -  41,40
Celkem 5 255,80 9 187,30 8 656,70

Výdaje

RS tis.Kč RU tis. Kč Skutečnost
Běžné výdaje 4 093,80 4 153,00 3 655,70
- školství 86,00 107,00 107,00
- kultura. sport , knihovna 405,40 106,90 77,70
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) 1.955,20 2 125,10 1 885,00
- státní správa a samospráva , OZ 1.479,70 1 635,00 1 460,00
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,DPH) 167,50 179,00 126,00
Kapitálové výdaje 3,00 3 875,30 3 846,40
Financování 1 159,00 1 159,00 1 154,60
Celkem 5 255,80 9 187,30 8 656,70

 

Rozpočet roku 2004

Příjmy

tis.  Kč

tis.  Kč

Skutečnost

Daňové příjmy

2.203,10

2  261,10

2 282,82
Poplatky (psi, likvidace KO, ze vstupného,.....)

204,50

204,50

185,24

Daň z nemovitosti

590,00

590,00

408,93
Vodné, stočné, pronájem KD

42,00

32,00

24,37
Nájemné bytových prostor, nebytových prostor

55,00

55,00

57,38
Příspěvek na investici - nové přípojky

60,00

60,00

15,00
Příjem z prodeje tepla

1.100,00

1 100,00

1 081,87
Ostatní (příjem z poskyt. služeb,prodej žel. šrot)

26,00

36,00

49,38
Úroky, dotace na výkon st. správy

51,50

51,50

71,07
Splátky občanů FRB - jistina, FRB - úrok

102,40

102,40

106,61

Přijaté dotace   304,00 303,90
Přijaté nekap. příspěvky   53,90 53,90
Celkem

4.434,50

4850,4

4 640,47

 

Výdaje

RS       tis.Kč RU tis.Kč Skutečnost tis. Kč
Materiál, zimní údržba, oprava komunikací

170,00

259,50

188,92

Členský příspěvek, daň za odběr podzemní vody, invest. tran.

68,80

108,50

108,45

Rozšíření splaškové kon., neinvest. transfer Božice, Dyjákovice

481,80

511,60

476,43

Odměna knihovníka, nákup knih, DKP, služby telecom, opravy

33,00

31,40 20,53
Odměna kronikáře, materiál, OSA, Noviny NIVA

28,60

30,20

19,34

Materiál KD, plyn, el. energie, opravy a udržování

43,00

43,00 20,04
Materiál TJ, příspěvek TJ, opravy a udržování - pohostinství

105,00

105,00

55,89

El. energie VO, opravy a udržování, přípojky k CTZ

87,00

71,50

33,07

DSO Hrušovansko, DSO NIVA Božice

25,50

25,50

25,50

Platy zaměstnanců, SP, ZP, DKP, materiál, el. energ.,PHM,..( CK )

1.100,00

1.169,60

1.120,48

Odvoz KO, odvoz popela CK, nebezp. odpad

185,00

201,30

200,57

Platby VPP - náklady obce, SP, ZP

145,70

295,70

230,78

OZ 484,40 484,40 482,15
Volby   64,00 63,33
Platy zaměstnanců, SP, ZP, DKP, materiál, el. energ.,PHM,..

799,40

914,90

832,39

Úroky Sparkasse, FRB,bankovní poplatky, daň z příjmů PO za obec

106,10

166,40

165,95

Poskytnuté půjčky občanům FRB

209,40

209,40

121,40

Celkem

4.072,70

4.691,90

4.165,22

Financování

RS tis. Kč

RU tis. Kč Skutečnost tis.Kč
MD - zapojení části z BÚ před. roku 748,70 952,00 633,64
MD - účetní navýšení úvěru Sparkasse 43,50 43,50 42,20
D - splátky úvěrů SFŽP, SFRB, Sparkasse 1.154,00 1 154,00 1 151,08