image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Základní škola

Základní škola

Z historie na úvod:

Základní škola

Provoz zahájen ve školním roce 1961/62, tedy od 1.9.1961. Školu navštěvovali žáci prvního až pátého postupného ročníku, vyučovalo se ve dvou třídách, od školního roku 1963/64 ve třech třídách. Třetí třída byla pro přechodnou dobu zřízena v tělocvičně školy, později v části budovy mateřské školky, která se přestěhovala do budovy jeslí. Celkový počet dětí, které školu navštěvovaly se pohyboval kolem sedmdesáti. Rozdělení ročníků do tříd se přizpůsobovalo početním stavům žáků v jednotlivých letech narozených tak, aby byla rovnoměrně vytížena kapacita tříd a pochopitelně i vytížení učitelů. Od školního roku 1981/82 se na Velkém Karlově učí jen čtyři postupné ročníky ve dvou třídách a pátý dojíždí do Dyjákovic.

Od školního roku 1981/82 se škola na Velkém Karlově stala součástí ZŠ v Dyjákovicích a je navštěvována žáky obou obcí. Ročníky určuje ZŠ Dyjákovice střídavě podle počtu žáků tak, aby ve třídě vždy bylo jen jedno věkové oddělení. Od této doby dojíždí část dětí z Velkého Karlova do Dyjákovic a naopak, část dětí z Dyjákovic na Velký Karlov. Toto řešení ovlivnila integrace národních výborů Velkého Karlova a Dyjákovic ve společný MNV se sídlem v Dyjákovicích.

Provoz v budově školy na Velkém Karlově byl trvale ukončen v roce 1991.

Výchovné a výukové výsledky byly z části ovlivňovány rozmanitostí původu obyvatel a jejich, v té době poměrně časté fluktuace, uznávaných hodnot, vztahu ke vzdělání. Střídající se kolektiv žáků ve třídách i v průběhu školního roku, narušoval kontinuitu těchto procesů místní školy. Problémy byly zejména ve výuce českého jazyka. Těžkosti se projevovaly i z důvodu nejednotného působení školy, rodičů a veřejnosti. Škola nutně musela plnit úlohu propagátora socialistické výchovy a morálky, což bylo někdy v rozporu s tím, co děti viděly a slyšely doma a na veřejnosti. Pozitivní byla mimoškolní činnost v zájmových kroužcích, zejména pěveckém. Ředitelem školy po cele období trvání školy byl František Benedikt 

Učitelé byli:

  • Marie Kormaníková, provdaná Zifčáková
  • Marta Třetinová
  • Anna Bečvářová
  • Jana Kučerová -vychovatelka v družině a učitelka střídající mateřské dovolené apod.
  • Milan Machovec, Růžena Komendová, Olga Vanišová, Jaroslava Svobodová, Jaroslava Černošková, Anežka Hotová, Bruno Kotrnetz, J. Přinosil - učitelé, kteří dojížděli a krátkodobě zajišťovali zástupy za dlouhodobější nepřítomnosti základního kádru učitelů.

Základní škola od školního roku 1991/92

Od tohoto data hovoříme pouze o základní škole v Dyjákovicích, kterou navštěvují karlovské děti již od prvního ročníku. Do školy dojíždí autobusem pravidelné linky Velký Karlov – Znojmo. Bývaly časté spory se stanovením  příjezdů a odjezdů do Dyjákovic, protože mimo karlovské děti školu navštěvují i děti z Křídlovek a Valtrovic, tedy z opačného směru. Pokud jízdní řád vyhovoval jedné straně, nevyhovoval straně druhé ve vztahu k počátku nebo konci vyučovací doby. Situace se zlepšila až zavedením autobusové linky z Hrušovan nad Jev. do Znojma, který v době školní docházky zajíždí pro děti na Velký Karlov a jeho jízdní řád byl přizpůsoben začátku vyučování. Obdobné přizpůsobení jízdního řádu je pro linku ze Znojma, která tak zase vyhovuje dětem z Křídlůvek a Valtrovic.

ZŠ v Dyjákovicích má dvě budovy, které postupně opravuje, modernizuje a vybavuje moderními učebními pomůckami.Obce dojíždějících žáků se podílejí na neinvestičních nákladech školy procentickým poměrem žáků. Školu navštěvuje průměrně 235 až 240 žáků, místních je cca 43 %, z V. Karlova 25 %, Hrádku 18 %, Křídlovek 6,5 % a Valtrovic 7,5 %. Ve škole působí i odloučená třída ZUŠ z Hrušovan nad.Jev. (klavír, varhany, kytara), kterou ovšem z V. Karlova nikdo nevyužívá.

Na škole působí řada vzdělávacích, kulturních a sportovních kroužků, škola se zúčastňuje vědomostních soutěží a olympionád a  také se podílí svými pořady na různých veřejných oslavách a vzpomínkových akcích v obci. Rodiče svůj vliv na dění ve škole a škola na rodiče uplatňují prostřednictvím „Nadace sdružení rodičů při ZŠ v Dyjákovicích“. 

Budova školy krátce po uvedení do provozu