image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Odpověď na dotaz podle zákona 106.pdf   ze dne 26.8.2019

 

Výroční zprávy

1.výroční zpráva 2020

2. Výroční zpráva 2021

3. Výroční zpráva 2022

4. Vyrocni zprava 2023

 

 

 

1. Oficiální název

Velký Karlov

2. Důvod a způsob založení

Obec Velký Karlov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 27.11.1971 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

viz Popis úřadu

Seznam organizací:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Velký Karlov
  Velký Karlov  68
  671 28 p. Jaroslavice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad
  Velký Karlov  68
  671 28 p. Jaroslavice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí a středa: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 515 275 229
  mobilní telefon: 725 111 151

 • 4.5 Čísla faxu

  515 275 229

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.velkykarlov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  karlov@infoniva.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  swva289

5. Případné platby lze poukázat

1388607339/0800 Česká spořitelna, a.s.
2900838107/2010 Fio, a.s.
94-312741/0710 Česká národní banka

6. IČ

00637076

7. DIČ

CZ00637076

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

viz Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

viz Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

viz Poskytování informací, příjem podání

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpověď č. 1/2019 na dotaz podle zákona 106/199 Sb.,

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: