image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Odpověď na dotaz podle zákona 106.pdf   ze dne 26.8.2019

 

Výroční zprávy

1.výroční zpráva 2020

2. Výroční zpráva 2021

 

 

 

1. Oficiální název

Velký Karlov

2. Důvod a způsob založení

Obec Velký Karlov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 27.11.1971 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

viz Popis úřadu

Seznam organizací:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Velký Karlov
  Velký Karlov  68
  671 28 p. Jaroslavice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad
  Velký Karlov  68
  671 28 p. Jaroslavice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí a středa: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 515 275 229
  mobilní telefon: 725 111 151

 • 4.5 Čísla faxu

  515 275 229

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.velkykarlov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  karlov@infoniva.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  swva289

5. Případné platby lze poukázat

1388607339/0800 Česká spořitelna, a.s.
2900838107/2010 Fio, a.s.
94-312741/0710 Česká národní banka

6. IČ

00637076

7. DIČ

CZ00637076

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

viz Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

viz Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

viz Poskytování informací, příjem podání

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpověď č. 1/2019 na dotaz podle zákona 106/199 Sb.,

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: