Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Úplný název povinného subjektu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
    Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 
    128/2000 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ : 00637076

7. DPH - Obec Velký Karlov není plátcem DPH

8. Dokumenty 
    Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce

9. Žádosti o informace
    Žádost o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře
      Obecní úřad Klentnice nabízí  v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře.
      Tiskopisy obce
      Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
       Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.

14. Předpisy
       Obecně závazné vyhlášky  jsou k nahlédnutí v úředních hodinách  na obecním úřadě
       a  na úřední desce .

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy
      Vzor návrhu licenční smlouvy
      Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

   www.idos.cz

 

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

 

VAše cesty k bezpečí

 

logo-krizport.png

       

          PÁLENÍ KLESTÍ                     ico_fire_circle.png

 

Územní plán obce Velký Karlov

     

 

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Výsledek obrázku pro ministerstvo vnitra

Návštěvnost stránek

103075
karlov_footer.png