Svaz žen

Statistické údaje:

Oficiální název  -  Český svaz žen Velký Karlov

Datum založení  -  8.3.1972

Vedení   -  předsedkyně   Nepovímová Marie

                    hospodářka     Juhaňáková Antonie

Kontakt  -  515 275 642

Členská základna:

K 31.12.2004 byl počet členek naší organizace  43.

Činnost:

Činnost našeho svazu se zaměřuje na práci s dětmi a to především spolupořádáním dne dětí, mikulášské nadílky, drakiády, karnevaly apod. Výtvarně nadané maminky organizují pro děti výtvarný kroužek, ve kterém jsou vedeny děti k  estetickému cítění,  praktické dovednosti a zručnosti.  Členky se pak scházejí u příležitosti MDŽ a při této příležitosti ocení jubilantky a zhodnotí činnost za uplynulé období.

Mikuláš a členky SŽNadílka

 

 

 

 

 

Rozsvícení vánočního stromuPěvecký sbor Božice při rozsvícení ván. stromu

 

 

 

 

Ukázka z tvorby výtvarného kroužku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Návštěvnost stránek

099526
karlov_footer.png