image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva a směrnice

Vyhlášky, směrnice, zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení a zápisy z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
o místním poplatku ze vstupného 1.1.2024
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce 1.1.2024
o místním poplatku ze psů 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 27.12.2023
 OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf  1.1.2022

OZV č. 1-2019 O místním poplatku ze psů.doc

1.1.2012

OZV 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velký Karlov

zrušena
26.6.2015

 OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušena

 OZV 1/2012 kterou se ruší OZV 2/2010

4.5.2012

OZV č.1/2010 O místních poplatcích

zrušena
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu zrušena
zrušena
Obecně závazná vyhláška obce Velký Karlov č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhl. č. 3/2003 o stanovení příspěvku na část. úhradu neinvest. nákladů MŠ  13.1.2005
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondů rozvoje bydlení na území obce Velký Karlov  zrušena
Obecně závazná vyhláška obce Velký Karlov o místních poplatcích č. 2/2003  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 k územnímu plánu obce Velký Karlov  21.5.2002
Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 obce Velký Karlov o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Velký Karlov
zrušena
Obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002 o vytvoření použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velký Karlov
zrušena
Vyhláška obce Velký Karlov č. 1/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách při zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a chodnících  zrušena
Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat  zrušena
Vyhláška č. 3/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroji
zrušena
Vyhláška č. 2/93 o udržování čistoty
zrušena

Směrnice

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva 

Rok 2024

 

Rok 2023

 

 

Rok 2022

Rok 2021

 Rok 2020

Rok 2019 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Zápisy VZZO

Rok 2010

Rok 2009

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • viz stránky SPRÁVCE CENRÁLNÍ ADRESY :  www.centralni-adresa.cz
  • v současné době neprobíha žádné výběrové řízení (13.2.2010).