Vyhlášky, směrnice, zákony

Usnesení a zápisy z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Karlov

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost

OZV 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velký Karlov

1. 1. 2016
 
 
 
26.6.2015

 OZV 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

 OZV 1/2012 kterou se ruší OZV 2/2010

4.5.2012

OZV č.1/2010 O místních poplatcích

1.1.2011
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního pøedpisu 1.1.2011
 
Obecně závazná vyhláška obce Velký Karlov č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhl. č. 3/2003 o stanovení příspěvku na část. úhradu neinvest. nákladů MŠ  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondů rozvoje bydlení na území obce Velký Karlov  
Obecně závazná vyhláška obce Velký Karlov o místních poplatcích č. 2/2003  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 k územnímu plánu obce Velký Karlov  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 obce Velký Karlov o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Velký Karlov
24.12.2002
Obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002 o vytvoření použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velký Karlov
23.10.2002
Vyhláška obce Velký Karlov č. 1/2001 o rozsahu, způsobu a lhůtách při zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a chodnících  
Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat  
Vyhláška č. 3/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
1.9.1998

 

..............................................................................................................

Směrnice

 

..............................................................................................................

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

..............................................................................................................

Usnesení zastupitelstva

 
Rok 2019
 
 
Rok 2018
 
 
Rok 2017

 

Rok 2014
 
Rok 2013
 
Rok 2012
 
Rok 2011
 
Rok 2010
 
Rok 2009
Rok 2008
 
Rok 2007
 
Rok 2006
 
Rok 2005
 
Rok 2004
 
Rok 2003
 
Rok 2002
..............................................................................................................
 
Zápisy VZZO
 
Rok 2010
Rok 2009
..............................................................................................................
 
Oznámení
  • nejsou vloženy žádné dokumenty

..............................................................................................................

Výběrová řízení

  • viz stránky SPRÁVCE CENRÁLNÍ ADRESY :  www.centralni-adresa.cz
  • v současné době neprobíha žádné výběrové řízení (13.2.2010).

20. 7. Ilja

Zítra: Vítězslav

   www.idos.cz

 

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

 

VAše cesty k bezpečí

 

logo-krizport.png

       

          PÁLENÍ KLESTÍ                     ico_fire_circle.png

 

Územní plán obce Velký Karlov

     

 

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Výsledek obrázku pro ministerstvo vnitra

Návštěvnost stránek

103075
karlov_footer.png