Místní Knihovna

     Místní knihovna ve Velkém Karlově byla zřízena jako organizační složka obce Velký Karlov. Knihovna nemá právní subjektivitu. Sídlem knihovny je budova Obecního úřadu Velký Karlov 68. Knihovna je veřejnou univerzální s působností na území obce Velký Karlov.

Stav knihovního fondu k 31.12.2017 - 2 724 ks. Počet odebíraných periodik - 1. Přírůstek za rok 2017 - 43 knih.

Registrovaní čtenáři 31. 12. 2017:  72 - z toho 22 čtenářů do 15 let.

Místní knihovna je zapojena do výměnného fondu Městské knihovny Znojmo. 

V knihovně je přístupný veřejný internet. Přístup na internet je bezplatný!!

V roce 2011, s přispěním dotace MK, pořídila obec nový počítač včetně tiskárny a rovněž zakoupila knihovní software REKS. Od  začátku října 2011 je  veškerý knihovní fond přístupny on -line. Evidence a půjčování rovněž probíhá elektronicky.

Provozní doba knihovny: 

úterý  od 17 do 19 hodin a sobota do 10 do 12 hodin

V knihovně není zaveden registrační poplatek.

Kontakt:  knihovna.karlov@tiscali.cz

 Web:  www.knihovnavelkykarlov.webk.cz

IMG_20180622_080102.jpg

17. 9. Naděžda

Zítra: Kryštof

   www.idos.cz

 

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

 

VAše cesty k bezpečí

 

logo-krizport.png

       

          PÁLENÍ KLESTÍ                     ico_fire_circle.png

 

Územní plán obce Velký Karlov

     

 

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Výsledek obrázku pro ministerstvo vnitra

Návštěvnost stránek

104659
karlov_footer.png